Zpět na Mámův svět

Největší hlášky

Každému se v životě stává, že uslyší něco nad čím mu zůstane rozum stát a nezmůže se na slovo. Bohužel jsem tyto perly nesbíral, tak alespoň ty, které si stále ještě pamatuju:

1. místo
„Stejně Vám to nijak nepomůže. Když budu muset někoho propustit, tak propustím Vás, protože jste nejmladší.“

Tak takto mi odpověděl ředitel gymnázia ve Strakonicích, když jsem se v červnu 2001 dožadoval podepsání smlouvy na dobu neurčitou (podle nějakých předpisů mi ji měl nabídnout hned při nástupu do školy). V říjnu 2000 mi přislíbil její podepsání do konce školního roku 2000/2001. Teprve 25.6.2002 si vzpomněl, že svůj slib nemůže dodržet, ale jinak by strašně rád, kdybych zůstal.

2. místo
„Víte, pan inženýr říká, že systém je teď čerstvě nainstalovaný a v záruce a proto se na něm nesmějí provádět žádné změny“.

Ředitel gymnázia Strakonice na jaře 2001, když se moji kolegové dožadovali zřízení vlastních mailových adres, které v té době mělo pouze vedení školy a kabinet fyziky (ti ovšem po neustálém a vytrvalém reptání). Situace zůstává zatím stále stejná.

3. místo
„Ano, vždyť je to vlastně velice zajímavá myšlenka“.

Nějaká paní doktorka z České školní inspekce (prováděla hloubkovou – likvidační – inspekci na gymnáziu Buďánka) ve chvíli, kdy se dozvěděla, že na přípravě hodiny, kterou před chvílí sledovala a která se jí nezdála odpovídající úrovni gymnázia, spolupracoval vedoucí katedry didaktiky fyziky MFF UK Doc. Milan Rojko.

Poslední změna 22.3.2002