Zpět na Mámův svět

 

Objev:

I učitelé už zvyšují produktivitu své práce

Takřka bez povšimnutí proběhl v dnešní době vzniku komisí vznik Komise pro zvyšování kvality a kvantity učitelské práce. Jak vznikla jsme se zeptali jejího předsedy p Rossla.
Víte, poté co jsme pana ministra nepřitlačili ke zdi ani demonstrací na Staromětském náměstí a naopak jsme byly označeni jako tlupa protitržních povalečů, u nás vznikla tak trochu panika. Naši členové se oprávněně ptali, co dělat a musím přiznat, že tak trochu jsme nevěděli, co dál. Prý jste se obrátili I na předáka železničářů Duška?
Ano, bohužel jeho podmínky byly nepřijatelné, všichni učitelé by museli každý den dojíždět do práce nejméně 20 km vlakem a hlavně by to znamenalo rozpuštění naší organizace a její začleněn do železničních odborů.
Nakonec jsme zvolili cestu kompromisu a rozhodli se vyhovět požadavku pana ministra a zkusili jsme se zjistit, jak se v některých oblastech daří zvyšovat kvalitu a kvantitu vykonané práce. Zpočátku jsme nebyli příliš úspěšní. Pan Dušek se tvářil, že tato slova ještě neslyšel, v bankách jsme narazili na bankovní tajemství. Na soudech s námi nemohli mluvit. Na chvíli jsme propadli panice, ale všechno se změnilo, když jsme se obrátili na pana ministra.
Zájem odborářů o výsledky mé práce mě trochu překvapil říká ministr Pilip, ale pak jsem si uvědomil, že jsme to právě my ministři a poslanci, kteří v loňském roce svou produktivitu zvětšili téměř dvakrát. Mě ani kolegům nebylo zatěžko podělit se s učiteli o cesty ke zvýšení produktivity, například sám jsem demonstroval zvyšování počtu žáků ve třídách zvýšením počtu svých sekretářek.
Ne všechny poslanecké nápady byly vhodné, například zvýšení počtu zahraničních cest se na některých školách v dnešní době nebude moct používat, ale celkově je nutné konstatovat, že se učitelům podařilo nalézt správný směr.

Pro další rozvíjení všech nápadů byla založena komise pro zvyšování kvality a kvantity práce. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat.
Přišli jsme na to, že některé předměty se dají spojit a vyučovat najednou. Například v matematice se neznámé zcela zbytečně označují písmeny. Rovnice vyzutý=zbitý-3 je matematicky stejně krásná, ale navíc v ní žák procvičí dvě vyjmenovaná slova. Ještě přirozenější je použití českého jazyka v zadání slovních úloh, úlohy o kopáčích žákům kromě matematiky příliš nedají, a proto je v nové sbírce nahradí úlohy jako je tato: Víly vily tři věnce za jednu hodinu a vlci vyli za pět minut šestkrát, kolikrát byly víly vyděšeny , že vlci vyli, než uvili dvanáct věnců?
Podobně půjde využít hodiny tělocviku. Tam kde dosud zní raz, dva, tři bude nyní znít morula, blastula, gastrula. Žáci tak procvičí nejen tělo, ale i důležité biologické poznatky.