Zpět na Mámův svět

Kosovská inventůra - červenec

V dubnu jsem si zkusil vypsat všechny možné důvody (příčiny), které mohly vést ke Kosovské operaci NATO s nimiž jsem se střetl v novinách, na chatech, na internetu nebo napadly i mě. Neohlížel jsem se na to, jak osobně se mi daný důvod zdá pravděpodobný nebo jak je který důvod mediálně a oficiálně prezentován. Důvody, které nejsou zcela jasné jsem se pokusil vysvětlit v duchu, ve kterém jsem se s nimi setkal.
 Ke každému z těchto důvodů jsem si zkusil napsat, jak jsou v současné době plněny úkoly, které z daného důvodu vyplývají. Plnění každého bodu jsem ohodnotil ve stupnici ANO, ??? nebo NE, podle toho, jaká je současná situace.
 Zkusil jsem udělat takovou malou inventuru, která by mohla trochu poodkýt opravdové důvody bombardování, protože člověk nemusí vzpomínat zrovna na komunisty, aby si uvědomil, že politici sice něco říkají, ale často myslí něco úplně jiného. Pokud Vás napadne ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že jsem něco opomněl či špatně ohodnotil, napište mi, abych to případně opravil.
 Původní verze z počátku května je tady. Od té chvíle se lecos změnilo, lecos je jasné, takže jsem se pokusil vyrobit novou verzi.

1. Ochrana Kosovských Albánců před násilím páchaným srbskou armádou a polovojenskými jednotkami, ničením jejich domovů a vyhnáním.
Vysvětlení: Není třeba.
Plnění: Ne.
Tento úkol se splnit nepodařilo. Jugoslávským jednotkám se podařilo vyhnat z domovů většinu Kosovského obyvatelstva, zabít mnoho lidí. V nechtěné spolupráci s bombardéry se podařilo zanechat obrovské ztráty na infrastruktuře i majetku obyvatel.

2. Zjištění návratu uprchlíků obou stran do domovů
Vysvětlení: Není třeba snad kromě toho, že většina západních představitelů si všímá pouze uprchlých Albánců a ne Srbů vyhnaných v předchozí fázi Albánci. Už vůbec se nemluví o návratu ostatních uprchlíků vyhnaných při předchozích válkách na území bývalé Jugoslávie (zejména nejpočetnější skupiny krajinských Srbů, která vyhnali Chorvaté v roce 1995)
Plnění: ???
Vyhnanci z předchozích fází balkánské války se domů už asi nikdy nevrátí. Daří se zajišťovat návrat uprchlíků z uprchlických táborů. Na druhé straně zejména v prvních dnech po odchodu Jugoslávské armády nastal masový úprk Srbů z Kosova. V druhé polovině července se ho podařilo částečně zastavit s tím, že násilnosti na Srbech pokračují dál a není vyloučeno, že se většina z nich rozhodne časem odejít.
(V této souvislosti jedna pikantní poznámka o nestranosti MFD. Celou první polovinu července přinášela téměř každý den na první stránce podrobnosti a nová odhalení o krutostech spáchaných na Albáncích. Teprve v souvislosti s masakrem v Grecku (někdo zastřelil 14 Srbů pracujících na poli se objevila informace, že každý týden je v Kosovu zabito průměrně 30 Srbů. Není to zase tak málo, ročně to dělá 1500 lidí, ale na rozhořčení je to málo. Popusťme uzdu fantazii a představme si kolik obětí by si na své konto dokázali za dva měsíce připsat Albánci, že by v Kosovu nebyla ani Jugoslávská ani západní vojska.)

3. Upevnění dodržování lidských práv ve světě, precedens, výstraha pro další diktátory.
Vysvětlení: Akce je propagována v některých kruzích jako jeden z historických předělů, který v budoucnu umožní bránit i lidská práva i na území cizích suveréních států.
Plnění:???
NATO sice zahájilo bombardování jednoho diktátora, ale:
a, už skoro deset let podobným způsobem bojuje proti Sadámu Husajnovi, aniž by mu jakkoliv ublížila. Normální obyvatelstvo Iráku je na tom daleko hůř. Stejně tak se zatím viditelně nezhoršila materiální situace Miloševiče. Jeho režim je možná otřesen, ale na brzkou změnu to nevypadá.
b, ve stejnou dobu, kdy NATO bombardovalo Srbsko poskytuje nemalou peněžní podporu svému členu Turecku, které se ke svým Kurdům již více než deset let chová stejně, ve stejnou dobu NATO vesele obchoduje s Čínou, která se chová podobně, nejsilnější člen NATO USA poskytují této zemi doložku nejvyšších výhod pro usnadnění vzájemného obchodu
c, ve stejnou dobu tráví v Monacu nebo na Floridě svůj zasloužený odpočinek celá plejáda diktátorů a masových vrahů jako Suharto, Marcos, nebo pokud ještě neumřel bývalý řezník (správně císař Středoafrické republiky), který své poddané dokonce jedl. Fraňo Tujdžman a Alia Izetbegovič jsou váženými hosty všech západním vlád.
d, Zatím jsme nezaslechli ani slůvko lítosti nad pomocí, kterou Západ poskytoval celé plejádě teroristických organizací jenom, když bojovaly proti nepřátelům západu (Rudí Khmerové Pol Pota, nikaragujští contras, afgánští fundamentalisté, Sawimbi v Angole, Sadám Husajn atd.). Výčet by byl dlouhý s počtem obětí, které mají na svědomí se nemůže Miloševič měřit.
e, Zatím nebyl podniknut žádný krok proti lidem, kteří jsou na Západě za pomoc uvedenou v předchozím odstavci zodpovědní.
Z trochu jiného soudku. Všichni se shodují, že tato válka je precedentem, který umožní NATU v budoucnosti libovolně zasahovat na obranu lidských práv po celém světě. I za předpokladu, že by NATO doopravdy zasahovalo pouze v případech jejich porušování (dosud členské státy i v případě, kdy bereme v úvahu pouze posledních padesát let, zasahovaly spíše v případě porušení jejich vlastních mocenských zájmů) zůstává jeden otazník. Strategie NATO vychází z toho, že jediná síla, na světě, která si bude moci tyto zásahy dovolit je právě ono samo (nechme stranou, jak zničující podle známého rčení, že moc korumpuje a absolutní moc .. následky to bude mít uvnitř těchto států samotných). Historie nás učí, že žádná říše jakkoliv silná netrvá na věky a časem se objeví jiná silnější. Jak se budeme tvářit až nám podobným způsobem začne svou představu lidských práv nutit komunistická Čína zůstává otázkou. Toto samozřejmě platí pouze za předpokladu, že bude v budoucnosti existovat ještě nějaká jiná síla kromě západního kapitálu, který fakticky řídí NATO.
Dalším problémem je, že faktická moc a autorita v Kosovu přešli (hlavně díky Západu) z dvakrát zvoleného a na balkánské poměry neuvěřitelně demokraticky smýšlejícího Rugovy na nikým nevolené (a podle některých zpráv od krve silně ušpiněné) vůdce UCK. Minimálně v tomto bodě NATO demokracii ublížilo zcela prokazatelně.

4. Odstranění Miloševiče, demokratizace Srbska
Vysvětlení: Ačkoliv byl Miloševič zvolen v demokratických volbách (i podle vyjádření západních pozorovatelů) nepoužívá při svém vládnutí zrovna demokratických metod. Bezesporu patří mezi hlavní viníky katastrofy na Balkáně. Srbsko se zatím orientuje spíše na Rusko než západní Evropu, což je zřejmě hlavní důvod toho, že předchozí nedostatky jsou Srbsku vytýkány mnohem častěji než Chorvatsku.
Plnění: Ne
V počáteční fázi akce NATO, které velice těžce dolehly na všechny vrstvy obyvatel a nevyhnuly se nedomyšleným excesům, Miloševičovu popularitu spíše zvýšily. S rostoucí únavou z války jeho popularita zřejmě klesla, ale ani rozsáhlá ideologická kampaň NATO nemá zatím potřebné výsledky. Demostrace proti Miloševičovi jsou asi desetkrát menší než byly demonstrace v listopadu u nás, ačkoliv se naše média snaží, odpor proti Miloševičovi v Srbsku nedosáhl takové síly, aby silně otřásl jeho pozicí.
Prestiž NATO (a demokracie) v Srbsku (z mnoha důvodu, nejvíce kvůli z pohledu Srbů jasně nespravedlivému přístupu západu k jejich zemi - nechtěl bych o tom polemizovat, ale zcela ho chápu) silně klesla.

5. Zabránění destabilizace ostatních státu v oblasti
Vysvětlení: Je třeba zabránit destabilizaci okolních států (Makedonie, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Albánie), kterou by způsobily tisíce uprchlíků z Kosova.
Plnění: Spíše ANO
Protože se většina uprchlíků již vrátila domů, nehrozí žádné akutní nebezpečí. Výhledově jsou pouze dvě:
1. Jak se projeví na státech, které válkou utrpěly největší ztráty (Makedonie, Bosna), projeví fakt, že ze slíbených miliard zbydou zřejmě pouze drobečky rozhodně nepokrývající jejich ztráty.
2. Jak bude makedonská albánská menšina reagovat na fakt, že Kosovo získalo faktickou samostatnost.

6. Zajištění spravedlnosti na Balkáně a její uvedení jako principu mezinárodního práva
Vysvětlení: Jedním z cílů NATO je překonání historické zkušenosti, kdy vždy vítězilo právo silnějšího, řešením, které by neslo znaky spravedlnosti.
Plnění: ???
Podařilo se vrátit Kosovo Albáncům.  Toto řešení však nebude spravedlivé dokud se nebudou moci krajinští Srbové vrátit domů. Bez tohoto kroku Srbové nemůžou toto řešení nikdy přijmout. Znamená toto:
a, V případě Krajiny je spravedlivé, aby území zůstalo zemi, které patří bez ohledu na mínění velké většiny obyvatelstva. Pokud se to obyvatelstvu nelíbí je spravedlivé, aby bylo násilně vysídlenojinam.
b, V případě Kosova, náleží území jeho obyvatelům, kteří se mohou rozhodnout v jakém státě žít chtějí  a v jakém ne. Stát, kterému území v dané chvíli patří, nemá právo jejich rozhodnutí měnit natož je vyhánět z domovů.
Obojí najednou spravedlivé zřejmě být nemůže, obě otázky spolu souvisí, bez rozumného vyřešení, nemůže být o spravedlnosti ani řeči. Současná podoba řešení, kterou se NATO snaží Srbsku vnutit znamená, že už neplatí, že porazíš svého slabšího protivníka, protože jsi silnější. On může zavolat svého ještě silnějšího kamaráda, který Ti rozbije držku a sebere Ti i to, co by Ti asi patřit mělo.
Z trochou nadsázky lze říct, že místo práva silnějšího začalo platit nové právo populárnějšího - vyhraje ten, kdo se na západě dokáže prezentovat jako větší chudák.

7. Demonstrace síly NATO, jako největší a jediné rozhodující velmoci ve světě.
Vysvětlení: jasné
Plnění: ANO
Tento úkol se podařilo splnit. Prokázalo se, že v současném světě není žádné seskupení států, které by se mohlo NATU otevřeně postavit. Například Rusko musí se skřípěním zubů sledovat, jak NATO zcela chladně a metodicky srovnává se zemí jeho odvěkého spojence. Otázkou zůstává jestli nás tato demonstrace síly nepřijde draho, existují mocné státy, které se mohou touto akcí cítit ohroženy a tento pocit je může spojit proti nám (Rusko, Čína, Indie). Navíc může tato akce přimět některé státy k zvětšení snahy o získání atomových zbraní, které jsou dnes zřejmě jediným odstrašením, které může libovolnou zemi chránit před útokem Západu.

8. Zajištění odbytu pro americké zbrojovky
Vysvětlení: jasné
Plnění: ANO
Stačí se podívat na indexy akcií zbrojovek v posledních měsících a uvidíme, kdo na tom vydělává. Obrana tvrzením, že pro USA není toto posílení ziskem je napadnutelné ze dvou stran:
a, zvyšování zbrojení jako nástroj podpory průmyslu se díky multiplikativnímu efektu používal v dějinách často.
b, zbraně se budou muset z něčeho zaplatit. Ale konkrétně v USA se daně rozhodně zvyšovat nebudou, takže se výdaje vezmou z jiných programů, tedy míst, která majitele zbrojovek rozhodně netrápí.
Včera skončilo jednání paktu stability. Jasně se ukázalo, že Západ je ochoten poskytnout jedn dva druhy pomoci: velká slova a bomby.

9. Udržení prestiže NATO
Vysvětlení: NATO nemohlo za stavu, kdy Jugoslávie odmítla ultimátum (nebo dohodu - podle toho z které strany se na to díváte) z Rambouilet, udělat nic jiného než splnit svou hrozbu a začít bombardovat. Jeho prestiž by silně utrpěla a nemohlo by v budoucnosti úspěšně působit na diktátory v jiných částech světa.
Plnění: ???
NATO sice vyhrálo, ale výsledky se dostavili s obrovským zpožděním za očekáváním vedoucích míst NATO. Naopak se kvůli neochotě k pozemní akci se ukázalo, že nejen vlastní prestiž, ale dokonce ani zničení životů desetimiliónu lidí nestojí NATU za život jediného vlastního vojáka. Jak posiluje prestiž NATO tento fakt spolu s tím, že zdání vlastní neomylnosti musí NATO udržovat i za cenu toho, že se jeho akce obrátí proti těm, kterým měla pomoci je otázkou.

10. Zabránění přílivu uprchlíků z Kosova do zemí Evropské unie.
Vysvětlení: Hlavním cílem akcí NATO by mohlo být udržení Albánských uprchlíků v Albánii a Makedonii, nejlépe je dostat zpět do Kosova, tedy daleko od zemí NATO. Dokud pokračovalo bombardování zbývala Albáncům naděje na návrat domů. Pokud by NATO nereagovalo na jejich vyhnání tímto nebo podobným způsobem většina Albánců by se zřejmě rychle vydala na západ (právě ve faktu, že desetimiliónové Srbsko dokázalo uživit 700 000 uprchlíků z Krajiny zatímco 2 miliónová Albánie 1.5 miliónu uprchlíků neuživí by mohl skryt důvod faktu, že Krajinští Srbové se nedočkali žádného zastání) , kde by jim musel být poskytnut azyl. Roční náklady na jednoho uprchlíka jsou v Německu prý cca 100000 marek. Za jeden a půl miliónu lidí je to více než 100 miliard ročně. Z tohoto hlediska byla válka ještě docela levná. Počty lidí, které byly země NATO ochotny podle svých vyjádření přijmout nedosahovaly ani deseti procent všech uprchlíků. Navíc většina těchto lidí zatím nebyla přijata ani dva měsíce po začátku bombardování.
Plnění: ANO
Tady není, co dodat, protože tento úkol se splnit podařilo. Některé země (Francie) nepřijaly (ani dočasně) jediného Albánce. Žádný Albánec dnes azyl nedostane, protože může bezpečně žít v troskách vlastní země. S tímto zdůvodněním vyhošťuje Itálie i prchající Romy (kteří v Kosovu až tak bezpeční nejsou), Srbové utíkají do Srbska.

11. Rituální oběť za hříchy Západního světa při dodržování lidských práv.
Vysvětlení: Možná je těžké si to připouštět, ale těžko by mohl nějaký obyvatel vyspělého severu předstupovat před poslední soud s čistým štítem. Zatímco usilovně šetříme na nejnovější barevnou televizi, po světě umírají tisíce lidí hlady. Násilí a neštěstí většinou jenom přihlížíme (někteří z nás na tom dokonce vydělávají). Na to všechno se díváme v televizi a snažíme si vnutit, že za to nemůžeme. Události kolem smrti Lady Di zřejmě ukázaly, že klasická racionalizace (stejně bych to nezměnil, když nasytím jednoho umře jich jinde tisíc) není úplně dostačující. Bombardování Srbska snímá trochu rituálním způsobem ze západní veřejnosti vinu za Bosnu, Kambodžu, Afgánistán, Kurdy atd.. Trvalo nám to, ale nakonec jsme se vzmužili, postavili se na správnou stranu a vytrhli zlo i s kořeny.
Plnění: ANO
Doopravdy to působí. Z reakcí některých politiků nebo komentátorů a hlavně ze způsobu jakým je líčen Miloševič (novodobý Hitler, masový vrah) a Srbové, je vidět, že se podařilo najít viníka, který způsobil veškerá neštěstí, jehož zničení z nás smyje veškerou vinu a zbaví nás veškerých nesnází. Se stejnou zaníceností se pálily čarodejnice a věšeli Němci.
Toto vysvětlení podporují i nejnovější události. Média se stále snaží udržovat obraz ctihodných Albánců (viz. zamlčování současného stavu v Kosovu, naprostá absence jakýchkoliv zpětných pohledů na vývoj konfliktu v Kosovu a Jugoslávii vůbec). Na Miloševiče byla svalena vina za to, že Srbsko nedostane žádnou pomoc.

12. Vojenské cvičení (nácvik likvidace protivzdušné obrany ruského typu)
Vysvětlení: Žádné cvičení nemůže nahradit zkušenosti z opravdového boje. Taktika NATO je založena na vzdušné převaze, k jejímu dosažení je třeba likvidace protivzdušné obrany protivníka. Jugoslávská armáda je na tomto poli poměrně slušně vybavena.
Plnění: ANO
Ozkoušení proběhlo, často zřejmě s menším úspěchem než si generálové představovali. Navíc je zajímavé, že generálové vzdušných sil interpretují válku jako důkaz toho, že válku lze vyhrát jen ze vzduchu, pozemní generálové zdůrazňují, že se ukázalo, že bez pozemního vojska to nejde.
Vcelku se, ale určitě ukázalo, že žádná země nemůže dnes vzdorovat NATU bez toho, aby zcela obětovala životní úroveň svého obyvatelstva.
 

13. Likvidace srbského průmyslu.
Vysvětlení: NATO nebombarduje Srbsko kvůli Albáncům, ale snaží se zničit srbský průmysl, svého konkurenta a získat nové odbytiště pro své zboží.
Plnění: ANO
Záběry z televize jsou dostatečně výmluvné, ničit srbské továrny se opravdu podařilo skvěle bez ohledu na jejich využitelnost ve válečném průmyslu.