Zpět na Mámův svět

 

Jedná nepatřičná paralela


 Jedním z hlavních úkolů každého psavce je neustálé objevování paralel z historie, paralel, které se potom často použijí ve chvílích argumentační tísně nebo nepříjemných komplikací.
 Přesně takovou paralelou je přirovnávání vyhnání Srbů z Kosova a poválečné vyhnání Němců z Českého pohraničí. Obzvlášť zbabělé je vytahování této paralely ve chvílích, kdy se ukazuje, že cíle deklarované spojenci ve válce proti Jugoslávii se plnit nedaří (je zajímavé, že do českých novin se informace o vyhánění Srbů z Kosova dostaly až po masakru v ..., ale nechme to stranou) a že navzdory oboustranným proklamacím (NATO i UCK) je za své přijala pouze jedna z těchto stran, zatímco druhá se k nim hlásila pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení vlastních (asi zcela jiných) cílů. Zahazovat vlastní předsevzetí (zachování multietnického Kosova) v tomto okamžiku, s vysvětlením že “vyhnání Srbů je po tom všem přijatelné i když špatné, stejně jako vyhnání Němců ze Sudet”, je zcela nečekaný projev slabosti od lidí, kteří ještě před dvěma měsíci hodlali bojovat za lidská právě po celém světě, navíc ve chvíli, kdy mají zcela příležitost za své ideály bojovat (to se ani nezabývám tím, že vyhnání Němců rozhodně obhajitelné není).
V čem pokulhává tato paralela (Sudety = Kosovo, Češi = Albánci, Němci = Srbové)?
1. Sudety nikdy nebyly součástí Německa (Kosovo je naopak i podle západních historiků lůnem srbského státnosti).
2. Nevím o tom, že by se česká většina před obsazením Sudet snažila vystěhovat Němce do Německa. V Kosovu podle demografických údajů zřejmě k něčemu podobnému docházelo, jinak se dá těžko vysvětlit dramatický pokles srbského obyvatelstva v posledních dvaceti letech.
3. Srovnávat útlak v bývalém protektorátu se situací v Kosovu před začátkem bombardování je asi trochu odvážné. Ačkoliv jsem protektorát nezažil těžko si představuji zorganizování volby českého prezidenta nebo činnost neoficiální české protinacistické univerzity. Tento rozdíl nebyl asi způsoben pouze neskonale větší odvahou Albánců. Nevím také o tom, že by většinu našeho území ovládaly české partyzánské skupiny.
4. Masové deportace začaly až v okamžiku, kdy na Srbsko zaútočilo NATO. Němci vyhnali Čechy z pohraničí v době, kdy jejich stát široko daleko nikdo neohrožoval.
5. Srbové neobsadili Albánii.
6. Vystěhování Srbů z Kosova nemá (zatím) široký mezinárodní souhlas.
A tak dále.
Nijak bych tím nechtěl zastávat jakéhokoliv vyhnání kohokoliv kýmkoliv. Jedna hezká paralela, bohužel zatím všemi vytrvale přehlížená tady totiž existuje.
Několik jedinců (tehdy Hitler, Gottwald dnes Miloševič, Thaci nebo Tudžman) využilo sklony ke kmenové nenávisti, které jsou asi (bohužel) v určité míře v každém z nás a postavilo na nich svou kariéru, postavení a slávu, které by nikdy nemohli dosáhnout nějakou užitečnou cestou. Celý takzvaně demokratický svět vedený svými politiky (tehdy Chamberlain, Daladier dnes Bush, Gentscher nebo Clinton) jim v tom z nejasných důvodů pomáhal (ještě před několika lety se naše demokratické špičky scházely s Miloševičem za zvuků slavnostních uvítacích přehlídek) nebo jejich zavrženíhodnou činnost toleroval. Ti, kteří proti tomuto zlu na počátku bojovali, zůstali buď v zapomění (neznám příklady z minulosti, dnes snad Markov) nebo v potupné roli spoluviníků (Beneš, Rugova) zla.
Je asi chybou příslušníků zúčastněných národů, že neustále poslouchají vábivé řeči spasitelů, osvoboditelů, kterým jde jenom o vlastní prospěch vykoupený jejich krví.
Jak je ale možné, že se těchto událostí vždy tak trapně účastní i ta “poučená a humanistická” část lidstva? A proč její svědomí, za které se novináři neustále prohlašují, ztrácí paměť ohledně činů našich zastupitelů, které mají kontrolovat, tím, že budou vymýšlet paralely omlouvající další trapná selhání v boji za lidská práva nebo často spíše jenom pouhé právo na život? Pochybuji, že k záchraně životů, které jsou potenciální vůdcové, připraveni obětovat po celém světě stejně dnes jako před šedesáti lety, přispějí paralely nebo zpožděné akce podnikané v okamžicích, kdy Miloševičové stihnout prolít tolik krve, že neexistuje cesta zpátky. Možná by pomohlo, kdyby svoje úsilí věnovali tomu, aby se lidé nestavěli na barikády, ze kterých už není jiné cesty než na bojiště, nebo k tomu, aby jimi kontrolovaní a často i živení politici nedodávali zdání legitimity těm, kteří nejsou než bandou hrdlořezů mávajících diplomatickými pasy vydanými zmanipulovanými davy blouznícími za velkými řečmi o “opravdové svobodě a nezávislosti”. V případě Jugoslávie jsme pokazili, co se dalo. Pokud je něco na místě, je to hledání vlastních chyb, ne nepatřičných paralel.