::   Sbírka příkladů z fyziky pro gymnázia   ::

Sbírka je zatím v rozpracované podobě.

Sbírka neprošla jazykovou opravou. Určitě obsahuje hodně pravopisných chyb a překlepů, za které se autor upřímně stydí, ale vzhledem k časovému tlaku, ve kterém vzniká, je není schopen dostatečně pozorně vyhledávat.

Sbírka je podstatně rozsáhlejší, než by se ze zveřejněných částí mohlo zdát. Pracoval jsem na ní ještě před tím, než jsem začal psát učebnici a za poslední čtyři roky jsem na sbírce neudělal žádné změny. Zatím budou postupně zveřejněny příklady z mechaniky (pro studenty, kteří ji letos probírají), po dokonečení učebnice bude (v případě dostatku času) zveřejněn i zbytek.

Sbírka používá členění a číslování z učebnice fyziky.

Příklady jsou rozděleny do několika skupin: A - nejjednodušší, B - středně těžké, C - nejtěžší

1. Mechanika

1.1 Kinematika

1.1.5 - 1.1.9 Rovnoměrný pohyb
Zadání A Zadání B Zadání C
Řešení A Řešení B Řešení C
Poslední změna 5. 2. 2009
Ucebnice.Krynicky.CZ