::   Kurs C++ pro seminář z IVT   ::

Kurs je zatím v rozpracované podobě.

Kurs neprošel jazykovou opravou. Určitě obsahuje hodně pravopisných chyb a překlepů, za které se autor upřímně stydí, ale vzhledem k časovému tlaku, ve kterém vzniká, je není schopen dostatečně pozorně vyhledávat.

00. Pár poznámek místo úvodu
01. Úvod, Hello world řešené příklady
02. Proměnné, printf ukázky řešené příklady
03. Scanf ukázky řešené příklady
04. Přiřazení, L-value ukázky řešené příklady
05. Bool, if, else řešené příklady
06. Switch řešené příklady
07. Char ukázky řešené příklady
08. For I řešené příklady
09. For II ukázky řešené příklady
10. Opakování I řešené příklady
11. Break, continue, getchar/putchar ukázky řešené příklady
12. While řešené příklady
13. Do while ukázky řešené příklady
14. Další operátory řešené příklady
15. Pole I řešené příklady
16. Pole II řešené příklady
Poslední změna 5. 2. 2009
Ucebnice.Krynicky.CZ