::   Učebnice ve zkratce   ::

Hlavní myšlenka

Současný styl výuky na našich středních školách s dnešní mládeží nefunguje (více v článku Stav školství v České republice v roce 2008). Učebnice se snaží řešit některé z problémů, které tuto situaci způsobují a podle dosavadních zkušeností (přibližně 110 vyučovaných studentů ve čtyřech třídách):

Učebnice nejsou žádnou revolucí v obsahu nebo podání látky, ale jsou revolucí ve způsobu, jakým se o hodinách pracuje.

Čím jsou učebnice výjimečné?

Jaké jsou podmínky úspěchu?

Pokud chcete učebnice používat úspěšně ve výuce:

Musíte chtít studenty něco naučit.
Učebnice Vás může osvobodit od tabule a umožnit Vám dělat to, v čem je učitel nenahraditelný - pracovat se studenty. Učebnice sama bez Vaší aktivity studenty nic nenaučí.
Musíte se naučit nechat na to studenty přijít.
Není možné položit jen otázku a hned si na ni odpovědět. Není to tak snadné, hodně učitelů s tím mám problémy.
Je nutné nastolit ve třídě atmosféru spolupráce.
Studenti nesmí mít strach se na Vás obrátit s problémy, nesmí jim vadit, že se koukáte do sešitu na to, co dělají.
Musíte se smířit s tím, že všichni nemohou stihnout všechno.
Je třeba si zvyknout na to, že někteří studenti nebudou mít z hodiny spočítané všechno, což je sice špatné, ale pořád lepší než normální situace, kdy možná mají sice opsané všechno, ale nespočítali nic.
Musíte najít systém, který donutí studenty „držet se v obraze“.
Jakmile si studenti zvyknou, že si nemusí nic pamatovat, je s učebnicí i prací o hodinách konec.
Musíte mít základní materiální vybavení.
Potřebujete ve třídě, kde učíte, projektor a počítač nebo notebook.

Poslední změna 5. 2. 2009
Ucebnice.Krynicky.CZ