::   Anketa  ::

Odkaz www.ucebnice.xf.cz vede na speciální stránku, kde je umístěna databáze, která obsahuje odpovědi studentů v anketě, která se snažila zjistit, jakým způsobem přijímají výuku s učebnicí oni.

Při prohlížení ankety si můžeme omezit zobrazované odpovědi na určitou třídu nebo kategorii studentů. Kategorie, do kterých jsou studenti rozděleni odpovídají jejich celkovým průměrům na vysvědčeních. Tato číslo souvisí se známkou, vlohami a snahou při matematice méně než se vztahem ke škole a učení obecně.

Rozlišuji pět kategorií podle průměru:

Anketa nebyla anonymní. Studenti mi s vyplněným dokumentem posílali i své jméno a já tak vím, kdo co napsal. Přesto si myslím, že velká většina odpovědí je docela upřímných a odpovídají tomu, jak mohou dotyční studenti učebnici vnímat. Rozhodně jsou zvyklí se vyjadřovat poměrně otevřeně a kritika mé osoby pro ně není tabu (Například jsou odměňováni za každou chybu, kterou udělám a oni ji objeví).

Studentské odpovědi jsou uvedeny přesně tak, jak mně byly zaslány v počítačové formě. Nedělal jsem žádné úpravy (pravopisných chyb je tam na můj vkus až příliš), pouze jsem vynechal části, které se týkají třetích osob.

Poslední změna 9. 4. 2009
Ucebnice.Krynicky.CZ