::   Ukázky z hodin   ::

Na této stránce najdete odkazy na několik záznamů hodin, které jsem natočil a s pomocí Radka Kalinaye umístil na n-joy.cz.

Jediným důvodem k nahrání hodin byla snaha o názornou ukázku toho, co se při hodinách s učebnicí skutečně děje. Proto je sledování videí strašná nuda, protože se neděje skoro nic, kromě toho, že studenti počítají, já chodím po třídě a občas s někým řeším problém.
Kvůli tomu, aby byla nahrávka co nejrealističtější, jsem chtěl hodiny nahrávat tajně. Do třídy jsem umístil krabici od počítače s dírou na ruce a přes tuto díru jsem chtěl hodiny nahrávat. Bohužel přesto si studenti kamery v krabici všimli a o nahrávání ve dvou třídách věděli. Jedině ve 4B2009 probíhalo nahrávání tajně (bohužel po 5 minutách došla baterka). Přesto si myslím, že jsou nahrávky vcelku realistické. Podrobnosti jsou uvedeny u každé nahrávky zvlášť.
Technicky nejde o nic dokonalého, problémem je, že kamera není dostatečně širokoúhlá a tak není třída zachycená celá (je vidět méně než jsem původně předpokládal).

2.B (4B2011) 3. dubna 2009 – hodina 2920 – Logaritmické rovnice IV
Ačkoliv jsem předstíral zalévaní kytek, studenti si všimli, že je v krabici kamera a o natáčení věděli. Kromě toho, že jsem do hodiny přišel o trochu později, se nedělo nic zajímavého. Jedná se o ukázku hodiny vedené prakticky bez vysvětlování s naprostou převahou samostatné práce studentů. Pouze si mezi jednotlivými příklady shrnujeme postup, případně upřesňujeme strategii.
Jde o první nahrávanou hodinu. Kamera směřuje zbytečně příliš k oknu.

5.O (8O2012) 3. dubna 2009 – hodina 2304 – Rovnice v podílovém tvaru
Ve chvíli, kdy studenti vcházeli do třídy už kamera běžela, ale někteří si jí všimli. Třída o natáčení věděla (což je záznamu patrné). Jde o nejtypičtější příklad hodiny, kdy si na začátku něco vysvětlíme a pak studenti postupují samostatně přes řadu příkladů. V případě potřeby něco dodáváme společně u tabule. Myslím, že typické je i to, že kázeň je nejhorší na začátku než studenti musí začít něco dělat.
Jde o druhou nahrávanou hodinu. Úhel kamery je ještě horší než v předchozím případě, jak studenti do krabice strčili během přestávky.

Poslední změna 4. 5. 2009
Ucebnice.Krynicky.CZ